IDENTYUM NOW beszerzési eljárások ajánlattételi felhívásai

A Bancard Tanácsadó Kft. Light Partnerként (kedvezményezettként) vesz részt a jelen projektben.

A projekt a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködés Program 2014-2020 és a Beneficiary Light Grant Scheme (B Light) támogatásából valósul meg.

Az Identyum NOW egy új, innovatív szolgáltatás, amely a Light Partnerek közös fejlesztése és együttműködése nyomán jön létre. Az Identyum NOW EU-s és globális szinten is különleges szolgáltatásnak tekinthető, amely digitális identitás létrehozását, azonosítását és az azokkal történő tranzakciók végrehajtását teszi lehetővé. Digitális “bizalmi szolgáltatóként” mind magánszemélyeknek, mind a vállalati ügyfeleknek egyszerre biztosít lehetőséges digitális identitás létrehozására, védelmére (GDPR megfelelőség mellett) és digitális aláírás elhelyezésére (eIDAS-rendelet alapján), amellyel az ügyfél beazonosíthatja magát akár pénzintézeti, akár más szereplők esetében is.

A projekt időszaka: 2021. 06. 01. – 2022. 05. 31.

A Bancard Tanácsadó Kft az alábbi beszerzési ajánlattételi felhívásokat teszi közzé, amennyiben felkeltette valamelyik eljárás a figyelmét, kérjük jelezze ajánlattételi részvételi szándékát az info@bancard.hu e-mail címen. A jelentkezése során kérjük adja meg elérhetőségeit, amelyre meg tudjuk küldeni a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.

Meghirdetett beszerzési eljárások

Legislation requirements expert tárgyú beszerzés

Az ajánlatkérés tárgyát képező tanácsadói/szakértői szerepkör: Legislation requirements expert A tanácsadói/szakértői tevékenység során feladatai elsősorban 

 • a hazai szabályozói elvárásokkal összhangba hozni az Identyum NOW-hoz kapcsolódó dokumentációkat,
 • támogatni az ügyfélazonosításhoz, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséhez (AML), valamint a digitális aláíráshoz szükséges dokumentációk elkészítését,

amelyek elsősorban az Identyum NOW hazai és európai üzleti felhasználását támogatják, valamint az egyes felügyeleti szervek elvárásainak történő megfelelést teszik lehetővé. 

Az ajánlattevő részéről elsősorban elvárt 

 • legalább 7 év tapasztalat banki IT területen, vagy 
 • legalább 7 év tanácsódai/szakértői tapasztalat banki és informatikai projektekhez kapcsolódóan,
  valamint 
 • szabályozói (elsősorban a Magyar Nemzeti Bank releváns rendeletivel kapcsolatos) ismeretek.

A megbízás várható időszaka 2021. novembertől 2022. május 31-ig tart, amely időszak opcionálisan meghosszabbítható. 

A projektfeladatok elvégzése során a Light Partnerekkel történő kommunikáció nyelve, valamint a fő leszállítandó anyagok nyelve elsősorban – de nem kizárólagosan – az angol. 

A feladatvégzés várható mértéke: 6 hónapos időszakra átlagosan heti 24 óra, amely a fejlesztés időszakától függően eltérhet.

Ajánlattételi határidő: 2021.11.22.

Software testing expert tárgyú beszerzés

Az ajánlatkérés tárgyát képező tanácsadói/szakértői szerepkör: Software testing expert 

A tanácsadói/szakértői tevékenység során feladatai elsősorban 

 • funkcionális specifikációk támogatása, 
 • teszt tervek, teszt szcenáriók és tesztesetek gyártása, 
 • a tesztelési folyamatok szakértői támogatása, 

amelyek elsősorban az Identyum NOW hazai és európai üzleti felhasználását támogatják, valamint az egyes felügyeleti szervek elvárásainak történő megfelelést teszik lehetővé.

Az ajánlattevő részéről elsősorban elvárt

 • legalább 7 év tapasztalat banki IT területen, vagy 
 • legalább 7 év tapasztalat banki vagy IT területhez kapcsolódó projektekben szakértőként, tanácsadóként vagy projektmenedzserként, 

továbbá előnyt jelent a fintech innovációk, a PSD2, KYC és AISP témák ismerete. 

A megbízás várható időszaka 2021. novembertől 2022. május 31-ig tart, amely időszak opcionálisan meghosszabbítható. 

A projektfeladatok elvégzése során a Light Partnerekkel történő kommunikáció nyelve, valamint a fő leszállítandó anyagok nyelve elsősorban – de nem kizárólagosan – az angol. 

A feladatvégzés várható mértéke: átlagosan heti 10 óra, amely a fejlesztés időszakától függően eltérhet.

Ajánlattételi határidő: 2021.11.22.

Expert for security documentation tárgyú beszerzés

Az ajánlatkérés tárgyát képező tanácsadói/szakértői szerepkör: Expert for security documentation A tanácsadói/szakértői tevékenység során feladatai elsősorban

 • ISO27001 megfeleléshez szükséges folyamatok feltérképezése, javaslatok tétele,
 • ISO27001 IT eljárások, dokumentációk elkészítésének támogatása,
 • GAP analízis, IT biztonsági dokumentációk elkészítésének támogatása,

amelyek elsősorban az Identyum NOW hazai és európai üzleti felhasználását támogatják, valamint az egyes felügyeleti szervek elvárásainak történő megfelelést teszik lehetővé.

Az ajánlattevő részéről elsősorban elvárt

 • legalább 5 év tapasztalat banki IT governance területen,
 • GDPR tanácsadás és/vagyHUHR/1602/2021-LPP4-001/B3 IDENTYUM NOW 2 / 3
 • ISMS tanácsadás IT risk framework területen és/vagy
 • IT szabályozási projekt tapasztalat, security impact analysis projekt tapasztalat, üzleti elemzői, BPM, logical system designing és üzleti követelmény definíciós tapasztalatok.

Releváns képesítés ITIL 4 Foundation, Certop Certified Data Protection Officer (DPO) vagy ISO 27001 lead auditor területek előnyt jelentenek.

A megbízás várható időszaka 2021. novembertől 2022. május 31-ig tart, amely időszak opcionálisan meghosszabbítható.

A projektfeladatok elvégzése során a Light Partnerekkel történő kommunikáció nyelve, valamint a fő leszállítandó anyagok nyelve elsősorban – de nem kizárólagosan – az angol.

A feladatvégzés várható mértéke: 6 hónapos időszakra átlagosan heti 16 óra, amely a fejlesztés időszakától függően eltérhet.

Ajánlattételi határidő: 2021.11.22.

Projektmenedzser tárgyú beszerzés

Az ajánlatkérés tárgyát képező tanácsadói/szakértői szerepkör: Projektmenedzser

A tanácsadói/szakértői tevékenység során feladatai elsősorban 

 • projektmenedzseri és -koordinátori feladatok ellátása, 
 • dokumentációk előkészítésének támogatása, az ellenőrzési folyamatok koordinálása, támogatása, 
 • dokumentumok minőségbiztosításának támogatása, a tervezési folyamatok szakértői támogatása, 
 • eseti megbeszélések szervezése, emlékezetetők elkészítése, stakeholder menedzsment, 

amelyek elsősorban az Identyum NOW hazai és európai üzleti felhasználását támogatják, valamint az egyes felügyeleti szervek elvárásainak történő megfelelést teszik lehetővé. 

Az ajánlattevő részéről elsősorban elvárt 

 • legalább 5 év tapasztalat banki IT területen vagy 
 • legalább 5 év tapasztalat banki vagy IT projekteken tanácsadóként, projektmenedzserként, informatikai rendszerekkel kapcsolatos vagy azt kiszolgáló szervezetekhez kapcsolódó projekteken. 

A megbízás várható időszaka 2021. novembertől 2022. május 31-ig tart, amely időszak opcionálisan meghosszabbítható. 

A projektfeladatok elvégzése során a Light Partnerekkel történő kommunikáció nyelve, valamint a fő leszállítandó anyagok nyelve elsősorban – de nem kizárólagosan – az angol. 

A feladatvégzés várható mértéke: átlagosan heti 8 óra, amely a fejlesztés időszakától függően eltérhet

Ajánlattételi határidő: 2021.11.22.

Marketing szakértő tárgyú beszerzés

Az ajánlatkérés tárgyát képező tanácsadói/szakértői szerepkör: Marketing szakértő 

A szakértői tevékenység során feladatai elsősorban 

 • közösségi média jelenlét erősítése, tervezett, rendszeres posztok közzététele különböző
  platformokon, 
 • a marketingkommunikációs stratégia magyar oldali támogatása, 
 • a meglévő, projekthez kapcsolódó aloldal tervezett frissítése megadott tartalommal, 
 • digitális tartalom gyártása, a megjelenés koordinálása, menedzselése, 
 • hazai marketingkommunikációs online kampány szakértői támogatása,
 • kapcsolattartás és együttműködés hazai marketingügynökséggel,

amelyek elsősorban az Identyum NOW hazai és európai üzleti felhasználását támogatják, valamint az egyes felügyeleti szervek elvárásainak történő megfelelést teszik lehetővé. 

Az ajánlattevő részéről elsősorban elvárt 

 • legalább 2 év releváns tapasztalat marketing és kommunikációs területen, továbbá előnyt jelent a projektkiírásban lévő témák, fogalmak alapvető ismerete, ahhoz kapcsolódóan korábbi projekttapasztalat. 

A megbízás várható időszaka 2021. decembertől 2022. május 31-ig tart, amely időszak opcionálisan meghosszabbítható. 

A projektfeladatok elvégzése során a Light Partnerekkel történő kommunikáció nyelve elsősorban – de nem kizárólagosan – az angol. 

A feladatvégzés várható mértéke: átlagosan heti 8 óra, amely a fejlesztés időszakától függően eltérhet.

Ajánlattételi határidő: 2021.12.07.

Marketing ügynökségi feladatok ellátása tárgyú beszerzés

Az ajánlatkérés tárgyát képező feladat: Marketing ügynökségi feladatok ellátása

A tevékenység során ellátott feladatok elsősorban a következők:

 • Hirdetési tevékenység:
  • Hirdetések kezelése közösségi média felületeken (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube). Maximum összesen 45 napos hirdetési kampányok kezelése (Magyarországi célországgal), előre elkészített kreatívok és marketing stratégia alapján, valamint PPC kampány teljes körű kezelése
 • PR cikkek megjelentése:
  • Előkészített magyar nyelvű PR cikkek (~500-1000 szavas) és/vagy hirdetések megjelentetése kiválasztott web és print sajtóorgánumoknál: Portfólió, HVG, Forbes, Fintechradar, Privatbankar.hu,
 • Fordítási tevékenység:
  • Sales támogató, marketing és egyéb szakmai anyagok angolról történő fordítása elsősorban magyarra, valamint (a horvát nyelv kivételével) az Európai Unió hivatalos nyelveire in-house vagy kiszervezett tevékenységben, ~11 000 karakteres (szóköz nélkül) szöveg,
  • 3 db magyarázó videóanyag narrációjának angol és magyar nyelvre történő fordítása és a narráció felvétele, egyenként max. 5 perces hanganyagokkal, továbbá a hanganyagok leiratának lefordítása az Európai Unió hivatalos nyelveire in-house vagy kiszervezett tevékenységben,
 • Nyomdai kivitelezés támogatása:
  • 500 db A4 U hajtású 6 oldalas 4+4 színfelbontású legalább 150 g fényes műnyomó marketing és sales támogató szórólap (előnyben részesített az újrahasznosított papíralapanyag) nyomdai kivitelezése előre elkészített nyomdai anyagból in-house vagy kiszervezett tevékenységben,
  • 500 db A5 10 oldalas 4+4 színfelbontású legalább 120 g fényes műnyomó marketing és sales támogató brossúra (előnyben részesített az újrahasznosított papíralapanyag) nyomdai kivitelezése előre elkészített nyomdai anyagból in-house vagy kiszervezett tevékenységben,
  • 1 db A3 4+0 színfelbontású plexiüveg információs panel nyomdai kivitelezése előre elkészített nyomdai anyagból in-house vagy kiszervezett tevékenységben.

A megbízás várható időszaka 2021. február 10-től 2022. május 31-ig tart, amely időszak opcionálisan meghosszabbítható.

A projektfeladatok elvégzése során a Light Partnerekkel történő kommunikáció nyelve elsősorban – de nem kizárólagosan – az angol.

Ajánlattételi határidő: 2022.02.07.

Sales strategist tárgyú beszerzés

Az ajánlatkérés tárgyát képező tanácsadói/szakértői szerepkör: Sales strategist

A tanácsadói/szakértői tevékenység során feladatai elsősorban

 • a legjobb sales stratégiák feltérképezése,
 • piaci best practice-ek alapján javaslattétel a termék értékesítésére stratégiai szempontból,
 • közreműködni a go-to-market stratégia kialakításában és/vagy végrehajtásában,
 • a marketing kommunikációs tevékenységek sales szakértői támogatása,
 • a megjelenésekhez kapcsolódó tevékenységek társkoordinálása,
 • a sales csapat munkájának szakértői támogatása akár a tárgyalási folyamatok közben is,

amelyek elsősorban az Identyum NOW hazai és európai üzleti felhasználását támogatják, valamint az egyes felügyeleti szervek elvárásainak történő megfelelést teszik lehetővé.

Az ajánlattevő részéről elsősorban elvárt

 • legalább 10 év pénzintézeti tapasztalat banki IT, értékesítés és/vagy marketing kommunikációs területen, vagy
 • legalább 10 év szakértői/tanácsadói tapasztalat pénzintézeti, banki IT, értékesítés és/vagy marketig kommunikáció területhez kapcsolódó projektekben,
 • előnyt jelent a loyalty program vagy az előfizetői üzleti modell alapú termékekkel kapcsolatos tapasztalat.

A megbízás során leszállítandó végtermékek:

 • high level piac- és versenytárselemzés, kommunikációs tevékenységet támogató javaslatok, sales stratégiát összefoglaló anyag/tanulmány.

Az ajánlatba foglalt végtermékek leszállításának végső határideje 2022. május 31.

A projektfeladatok elvégzése során a Light Partnerekkel történő kommunikáció nyelve, valamint a fő leszállítandó anyagok nyelve elsősorban – de nem kizárólagosan – az angol.

Ajánlattételi határidő: 2022.04.12.