ESG (CSR) politika

Alapelvek

Bevezető

Mindennapjainkat egyre inkább érintik az éghajlati katasztrófák, a politikai konfliktusok és a társadalmi egyenlőtlenségek, ezért az ESG fókusz előtérbe kerülése cégünk számára is kulcsfontosságúvá vált egy fenntarthatóbb jövő eléréséhez.

A Bancard Tanácsadó Kft. saját belső működése tekintetében fontosnak tartja az ESG törekvések kiszélesítését, ami a gyakorlatban azzal jár, hogy az eddig is alkalmazott irányelveken túl (digitális, papírmentes működés, home office, stb.) kidolgozza az ESG politikai irányelveit, amit a projekt későbbi szakaszaiban cselekvési tervekre fordít és tudatosan fejleszti a cég belső működését és az ügyfelek felé történő szolgáltatásaiban is egyre inkább fókuszál a fenntarthatósági aspektusokra.

Célunk, hogy saját működésünkön keresztük példát mutassunk az iparágnak, illetve az ügyfeleink felé is egyre erősebben tudjuk képviselni a fenntarthatóság irányelveit. Ennek érdekében folyamatosan tanulmányozzuk a megjelent irányelveket és képezzük magunkat, hogy minél hatékonyabban tudjuk azokat alkalmazni.

Érintett szintek

AZ ESG politikánknak a következő szinten kell felépülnie és megvalósulnia:

 • Belső vállalati működés (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási aspektusból egyaránt)
 • Fenntarthatóság az üzletben

Az általunk meghatározott irányelvek kidolgozása során mindkét szintet vizsgálni szükséges, hiszen nagyobb ráhatásunk a saját működésünkre van ugyan, de a komolyabb globális hatást az üzleti szolgáltatásainkon keresztül érjük el. Azt is meg kell továbbá említeni, hogy az ügyfeleink részéről is egyre inkább megjelenik az igény a fenntarthatósági aspektusú projektek vagy szolgáltatások iránt.

Irányelvek

Az általunk meghatározott fő irányelvek a következők: 

 1. Az operatív működésünk és szolgáltatásnyújtásunk során a legkisebb környezeti terhelést okozzuk, törekedjünk arra, hogy ezen a területen előremutató célkitűzéseket fogalmazzunk meg és azok végrehajtását monitoringozzuk vállalti szinten.

Ilyen például a digitális munkavégzés elősegítésére tett lépések vagy az irodacsere projektünk, amely során kisebb, korszerűbb irodába költözött a cég, illetve figyelmet fordítottunk arra is, hogy az iroda tömegközlekedéssel mindenki számára könnyen elérhető legyen. Ezek a törekvések azonban tovább bővíthetők pl. a szelektív szemétgyűjtés hatékonyságának javításával, öko tisztítószerek használatával, képzésekkel, kihívásokkal, stb.

 1. Mivel a legfontosabb erőforrásunk az ember, ezért kiemelt figyelmet fordítunk az olyan értékek képviseletére, mint az emberi méltóság, az egyenlőség, vagy a transzparencia. Ügyfeleink és irányába az etikus magatartásra helyezzük a hangsúlyt, illetve tovább képezzük magunkat abból a célból, hogy az összes projektünk lebonyolítása során figyelembe tudjuk venni az ESG szempontokat. Beszállítóink tekintetében is alapvető az etikai normák betartása, illetve törekszünk arra, hogy olyan partnereket válasszunk ki, akik számára a fenntarthatóság szintén fontos érték működésük tekintetében.

Ennek megvalósítása során nagy hangsúlyt fektetünk a kollégák well being-jére. Arra, hogy megteremtsük számukra a munka-magánélet összhangját a home office munkavégzés révén, illetve, hogy nagyobb fókusz kerüljön az egészséges életmódra is.

 1. Az eddigi társadalmi felelősségvállalásunkat (pl. éves CSR kampányok) tovább kívánjuk fejleszteni, aminek a kidolgozása a marketing szakértő feladata a vállalat értékei mentén. 

Feladatok

Mind a 3 irányelvre vonatkozóan fel kell mérni a jelen állapotot és ki kell dolgozni cselekvési terveket, meghatározott KPI-okkal. Ebbe a feladatba a teljes szervezetet be kell vonni, hogy mindenki magáénak érezze a meghatározott projekteket és feladatokat.

A végrehajtást illetően a következő lépések történtek eddig meg:

 • Elindult a képzések tervezése és végrehajtása (Green Brands Academy képzés, illetve folyamatban van egy külsős szakértő bevonása is a vállalati szemlélet formálása és a mélyebb szakmai megértés érdekében)
 • Az ESG politika meghatározása folyamatban van. Ennek elfogadási határideje: 2023. szeptember 30.

Következő lépések:

 1. Külsős szakértői előadás szervezése fenntarthatóság témában
 2. Az ENSZ Globális Megállapodásához és egyéb standardokhoz való csatlakozás megvizsgálása
 3. Akciótervek kidolgozása
 4. Projektek elindítása

Felelősök

 1. Az ESG politika tervezési szakaszainak lebonyolításáért Fenntarthatóság Manager felelős, aki részt vett és diplomázott a Green Brands Academy 2023. 1. féléves továbbképzésén
 2. A CSR akcióterv kidolgozás a marketing szakértő feladata.
 3. A megvalósítási szakaszokért az operatív munkatársak lesznek a felelősek, a pontos feladatosztás a kidolgozási fázis során történik meg.
 4. Cél, hogy a vállalat minél több munkatársa bevonásra kerüljön a szakmai munkába, ami önmagában is szemléletformáló lehet.